Costuri

Persoanele varstnice gazduite in unitatea noastra au obligatia sa plateasca lunar o contributie de intretinere, stabilita pe baza costului mediu de intretinere, care este de:

  • 2014 lei / persoana dependenta
  • 1747 lei / persoana semidependenta
  • 1553 lei / persoana independenta

Costurile sunt stabilite prin H.C.L.M. nr. 24/31.01.2023 privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere a persoanelor care beneficiaza de servicii sociale in cadrul caminelor pentru persoane varstnice aflate in subordinea Consiliului Local Municipal Braila.

Meniu